Raieõiguse ost tähendab metsaomaniku poolt oma metsa majandamiseks valitud puidu raiumisõiguse müümist. Selle tehingu tulemusena saab ostja kasuks metsaomaniku või tema esindaja nõusolekul raiuda ja välja vedada kokkulepitud koguse puitu kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul.

Raieõiguse ost on metsaomanikule mugav lahendus, sest ta saab kiirelt ja lihtsalt raha ning ostja võtab endale vastutuse puidu raiumise ja turustamise eest.

Kuidas toimub raieõiguse ost?

Raieõiguse ostu korral sõlmivad metsaomanik ja ostja omavahel lepingu, milles määratletakse puidu kogus, hind, raiumise aeg ja kohustused. Lepingus lepitakse kokku ka raiutava metsa asukoht ja seisukord ning millised puuliigid võib raiuda.

Tavaliselt tasub ostja raiutud puidu eest ettemaksu, misjärel saab ta raiutud puidu endale. Juhul kui ostja ei täida oma kohustusi või kahjustab metsaomaniku vara, on metsaomanikul õigus lõpetada leping ja tagasi nõuda tasutud ettemaks.

Raieõiguse ost võib olla kasulik mõlemale poolele. Ostja saab soodsalt hinnatud puidu ning metsaomanik saab kiirelt raha ilma ise puidu müügiga tegelemata.

Mida tuleks arvestada enne raieõiguse ostu?

Enne raieõiguse ostu peaks metsaomanik läbi mõtlema, milline on tema eesmärk ja milline on metsa seisukord. Raieõiguse müük võib olla kasulik, kui mets vajab harvendusraiet või kui omanikul puudub võimekus puidu raiumisega tegeleda. Kuid kui mets on noor või halvas seisukorras, võib raieõiguse müük olla pikemas perspektiivis kahjulik.

Samuti peaks metsaomanik enne lepingu sõlmimist uurima ostja tausta ja tema mainet. Lepingus peaks olema selgelt määratletud kõik tingimused ning kokkuleppeid tuleks teha kirjalikult.

Kokkuvõte

Raieõiguse ost võib olla metsaomanikule mugav ja kiire viis raha teenimiseks, kuid enne sellise tehingu sõlmimist tuleks läbi mõelda metsa seisukord ning uurida hoolikalt ostja tausta. Lepingus tuleks kõik tingimused selgelt määratleda.

Categorized in: