Ettevõtlus

2   Articles
2

Ettevõtlus on protsess, mille käigus inimene loob väärtust, arendab uusi ideid ja rakendab neid äritegevuses. Ettevõtlus on oluline, sest see aitab kaasa majanduskasvule ja uute töökohtade loomisele.