Ettevõtlus

14   Articles
14

Ettevõtlus on protsess, mille käigus inimene loob väärtust, arendab uusi ideid ja rakendab neid äritegevuses. Ettevõtlus on oluline, sest see aitab kaasa majanduskasvule ja uute töökohtade loomisele.