Läänemeri: maailma üks ainulaadsem meri

Läänemeri on Põhjamaade südames asuv rannikumeri, mis ühendab Soome lahte, Kattegati väina, Taani väina ja Saksamaa lahte. Läänemeri on üks ainulaadsemaid meresid maailmas, mis erineb teistest meredest oma madala sügavuse poolest. Läänemeri on kahtlemata üks kõige olulisemaid merekeskkondi maailmas, kuna see on koduks suurele hulgale kalaliikidele, taimedele ja loomadele.

läänemeri

Läänemere keskkonna kaitse on muutunud üheks peamiseks küsimuseks ülemaailmse keskkonnapoliitika raames. Meie eesmärk on tutvustada Läänemere rikkalikku ökosüsteemi ja rõhutada, kuidas me saame aidata selle keskkonna säilitamisel ja kaitstes Läänemere loodusvarasid tulevastele põlvedele.

Booking.com

Läänemere asukoht ja geoloogia

Läänemeri asub Euroopas, ulatudes üle 4000 km Soome lahest kuni Saksamaa laheni. See on piiriks Taani, Rootsi, Soome, Balti riikide, Poola, Saksamaa ja Venemaa vahel. Läänemeri on suur rannikumeri, mis koosneb paljudest väikestest merelahtedest ja saartest, millest kõige suuremad on Saaremaa, Gotland ja Ahvenamaa.

Läänemere keskmine sügavus on umbes 55 meetrit, mis muudab selle madalaimaks mereks maailmas. Läänemere põhja geoloogilises ajaloos on olnud tugevad muutused, sealhulgas viimase jääaja mõju, mis põhjustas ulatuslikku jääpaisumist ja suurt survet mereveele. See muutis Läänemere pinnavormi, luues madalaid lahtesid, madalikke ja saari.

läänemeri

Läänemere kliima ja hooajalised muutused

Läänemere kliima on suuresti mõjutatud Põhja-Euroopa mandri ja Atlandi ookeani vahelisest asukohast. Läänemere keskmised temperatuurid jäävad vahemikku -2 kraadi talvel ja 17 kraadi suvel. Läänemere piirkond kogeb tugevaid hooajalisi muutusi, mis mõjutavad merd ja selle ökosüsteemi.

Vee liikumine Läänemeres

Läänemeres on keeruline vee liikumise süsteem, mis on suuresti mõjutatud Atlandi ookeani ja Põhja-Euroopa mandri vahelistest suhetest. Läänemeres on pidev vee vahetus Atlandi ookeaniga läbi Taani väina, mis toob kaasa soolase vee sisalduse ning mõjutab merevee soolsustaset.

Läänemeres on ka suured magevee lisandid, eriti Põhja-Euroopa jõgedest, mis mõjutavad merre voolava vee kvaliteeti ja soolsustaset. Selliste jõgede nagu Oder, Wisla ja Neva jõesuudmed tekitavad Läänemeres laiaulatuslikud magevee alad, kus on vähem soolast vett.

Läänemere ökosüsteem

Läänemere rikkalik ökosüsteem on koduks suurele hulgale kaladele, taimedele ja loomadele. Läänemeres on leitud üle 200 kalaliigi, nagu näiteks haug, tursk ja räim. Läänemere elustikku iseloomustavad ka mitmed ohustatud liigid, nagu hallhüljes, vööthüljes, merikotkas, merikajakas ja must-toonekurg.

Läänemeres on ka rikkalik vetikate ja planktoni kogum, mis on väga oluline toiduallikas paljudele mereorganismidele. Läänemeres on leitud ka mitmeid taimeliike, nagu merirohi ja turbalutikas, mis on elupaigaks paljudele mereelukatele.

Categorized in: